Advertisement

Dth

, Volume 16, Issue 2, pp 74–77 | Cite as

Hypnose bij een man met paarszwart gekleurde handen

 • Kees Hoogduin
casuïstische mededelingen
 • 2 Downloads

Samenvatting

De etiologie van de ziekte van Raynaud is niet bekend. Een typische klacht bij deze ziekte is het voorkomen van een afgegrensde bleekheid of zwartpaarse, cyanotische verkleuring van de vingers van beide handen na blootstelling aan kou. Wanneer de normale bloedcirculatie zich herstelt ontstaat een kloppende pijn, tintelingen en zwelling van de handen doordat de bloedvaten zich overvullen. In deze casuïstische mededeling wordt een patiënt besproken met de ziekte van Raynaud. Deze man werd met enig succes behandeld met behulp van hypnotherapie.

Notes

Referenties

 1. Braun, B.G. (1979). Hypnotherapy for Raynaud's disease. In G.D. Burrows, D.R. Collison, & L. Dennerstein (Eds.), Hypnosis 1979 (pp. 141–149). Amsterdam, New York, Oxford: Elsevier/North–Holland Biomedical Press.Google Scholar
 2. Coffman, J.D. (1975). Diseases of the peripheral vessels. In P.B. Beeson, W. McDermott, & J.B. Wijngaarden (Eds.), Cecil textbook of medicine (pp. 1299–1304). Philadelphia: W.B. Saunders.Google Scholar
 3. Heyman, A. (1975). Syncope. In P.B. Beeson, W. McDermott, & J.B. Wijngaarden (Eds.), Cecil textbook of medicine (pp. 742–745). Philadelphia: W.B. Saunders.Google Scholar
 4. Hoogduin, C.A.L., & Kraan, V. van der (1987). De toepassing van katalepsie bij conversie. Directieve Therapie, 7, 301–309.Google Scholar
 5. Jacobson, A.M. et al. (1973). Raynaud's phenomenon: Treatment with hypnotic and operant techniques. JAMA, 225, 739.Google Scholar
 6. Khilstrøm, J.F. (1992). Dissociative conversion disorder. In D.J. Stein, & J.E. Young (Eds.), Cognitive science and clinical disordes. San Diego: Academic Press.Google Scholar
 7. Kroger, W.S. (1977). Clinical and experimental hypnosis in medicine, dentistry, and psychology. Philadelphia/Toronto: J.B. Lippincott.Google Scholar
 8. Sacerdote, P. (1970). Theory and practice of pain control in malignancy and other protracted or recurring painfull illnesses. International Journal of Clinical & Experimental Hypnosis, 18, 160–180.CrossRefGoogle Scholar
 9. Udolf, R. (1987). Handbook of hypnosis for professionals (2nd ed.). New York: Van Nostrand Reinhold.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Kees Hoogduin
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations