Advertisement

Dth

, 15:173 | Cite as

Kritisch commentaar op het artikel van Van der Hart en Van der Velden ‘Over het waarheidsgehalte van traumatische herinneringen’ (Dth 15, 2), door S.A.N. Hesp

  • S. A. N. Hesp
discussie
  • 2 Downloads

Samenvatting

Hoewel uw blad geschreven wordt voor degenen die in de psychiatrie en psychotherapie werkzaam zijn, dus niet voor ouders die, als gevolg van onoordeelkundig werk van therapeuten, ten onrechte van seksueel misbruik van hun kind(eren) beschuldigd worden – zoals ik – ben ik toch zo vrij op het daarin opgenomen artikel van de heren Van der Hart en Van der Velden commentaar te leveren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • S. A. N. Hesp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations