Advertisement

Dth

, 14:173 | Cite as

De transformatie van angst om te reizen in een huwelijksprobleem

  • H. B. de Winter
Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Een korte verantwoording vooraf. Dit artikel is niet geschreven als afrekening met een bepaalde behandelende arts of therapeut of met de betrokken beroepsgroepen in het algemeen. Ik noem dan ook niemand bij naam. Het artikel gaat over een fobie die, zodra de gelegenheid zich voordeed, mijn leven ruim vijftien jaar lang verpestte.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • H. B. de Winter
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations