Advertisement

Dth

, 14:68 | Cite as

Ongewenste seksuele ervaringen in het verleden: onderzoek met een nieuwe anamnestische vragenlijst

 • Alfred Lange
 • Karin Kooiman
 • Leonie Huberts
Article

semenvatting

Een Guttman scalogram–analyse laat zien dat aan de vragenlijst een unidimensioneel construct (ernst van het misbruik) ten grondslag ligt. De gegevens laten verder zien dat binnen deze psychiatrische populatie de seksueel misbruikte vrouwen significant meer klachten vertonen dan de niet–misbruikte vrouwen. Exploratief is onderzocht in hoeverre de ernst van de psychiatrische symptomen correleert met de ernst van het seksueel misbruik. In de discussie worden de voordelen van een vragenlijst boven de gebruikelijke interviewtechnieken besproken, en worden suggesties voor verder onderzoek gegeven.

Samenvatting

Met behulp van een recent geconstrueerd anamnestisch instrument, de vragenlijst Ongewenste Seksuele Ervaringen in het Verleden (OSEV) is de prevalentie van verschillende soorten van seksueel misbruik onderzocht bij 152 vrouwelijke psychiatrische patiënten. In de inleiding wordt besproken hoe de vragenlijst is opgebouwd, en hoe de lijst toegepast kan worden.

Notes

Referenties

 1. Albach, F. (1993). Freud's verleidingstheorie. Incest, trauma, hysterie. Amsterdam: Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 2. Ameele, H. van den (1992). Seksueel misbruik op jonge leeftijd: Psychosomatische gevolgen. Huisarts nu, 4, 183–187.Google Scholar
 3. Arrindell, W.A. & Ettema, J.H.M. (1986). Handleiding van de SCL –90 . Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 4. Bakuwel, B. & Wiegman, M. (1989). Seksueel misbruik in de jeugd door familieleden; Een pilot–study ten behoeve van een diagnostisch instrument. Amsterdam: Vakgroep klinische psychologie, UvA.Google Scholar
 5. Bockting, C.& Rokx, A. (1993). Seksueel misbruik van mannen: Evaluatie van een vragenlijst naar seksuele ervaringen in het verleden bij mannen; De SEV m. Amsterdam: Vakgroep klinische psychologie, UvA.Google Scholar
 6. Briere, J. (1988). The long–term clinical correlates of childhood sexual victimization. In: R.A. Prentlky & V.L. Quinsey (red.). Human sexual aggression: Current perspectives (p. 327). New York: Academy of Sciences.Google Scholar
 7. Bryer, J.B., Nelson, B.A., Miller, J.B. & Krol, P.A. (1987). Childhood sexual and physical abuse as factors on adult psychiatric illness. American Journal of Psychiatry, 144, 1426–1430.PubMedGoogle Scholar
 8. Conte, J.R. (1988). The effects of sexual abuse on children: results of a research project. In: R.A. Prentlky & V.L. Quinsey (red.). Human sexual aggression: Current perspectives (p. 310–326). New York: Academy of Sciences.Google Scholar
 9. Courtois, C.A. (1988). Healing the incest wound. New York: Norton.Google Scholar
 10. Draijer, N. (1988). Seksueel misbruik door verwanten: Een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de gezinsachtergronden, de emotionele betekenis en de psychische en psychosomatische gevolgen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Google Scholar
 11. Draijer, N. (1990). Long–term psychosomatic consequences of child sexual abuse. In: E.V. van Hall & W. Everaerd (red.). The free woman. Woman's health in the 1990's. Casterton Hall: Parthenon Publishing Group.Google Scholar
 12. Edwards, A.L. (1957). Techniques of attitude scale construction. New York: Appleton Century Crofts.Google Scholar
 13. Ensink, B.J. (1992). Confusing Realities. Amsterdam: VU University press.Google Scholar
 14. Finkelhor, D. (1990). Early and long–term effects of child sexual abuse: an update. Professional Psychology: Research and Practice, 21 (5), 325–330.CrossRefGoogle Scholar
 15. Finkelhor, D. & Browne, A. (1988). Assessing the long–term impact of child sexual abuse: An review and conceptualization. In: G.T. Hotaling, D. Finkelhor, J.T. Kirkpatrick & M.A. Straus (red.). Family abuse and its consequences. New directions in research. Newburg Park: Sage Publications.Google Scholar
 16. Frenken, J. & Stolk, B. van (1987). Hulpverleners en incestslachtoffers. Onderzoek naar belemmeringen in de hulpverlening. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 17. Fromuth, M.E. (1991). The effects of childhood sexual abuse on adult survivors. Violence update, 2 (2), pag. 1 en pag. 7–8.Google Scholar
 18. Gimbrère, N. & Waaijer, M. (1990). Seksueel misbruik in de jeugd door familieleden; Evaluatie van een vragenlijst naar seksuele ervaringen in het verleden. Amsterdam: Vakgroep klinische psychologie, UvA.Google Scholar
 19. Herman, J.L., Perry, J.C. & Kolk, B.A. van der (1989). Childhood trauma in borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 146, 490–495.PubMedGoogle Scholar
 20. Hyler, S.E., Rieder, R.O., Williams, J.B., Spitzer, R.L. et al. (1989). A comparison of clinical and self–report diagnoses of DSM–III personality disorders in 552 patients. Comprehensive Psychiatry, 30 (2), 170–178.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Lange, A. & Bakuwel, B. (1991). Seksueel misbruik van jongens. Directieve Therapie, 11 (1), 13–42.Google Scholar
 22. McIver, J.P. & Carmines, E.G. (1981). Unidimensional Scaling. Beverly Hills: Sage Publications.Google Scholar
 23. Morrow, K.B. & Sorell, G.T. (1989). Factors affecting self–esteem, depression and negative behaviors in sexually abused female adolescents. Journal of Marriage and Family, 51, 677–686.CrossRefGoogle Scholar
 24. Nicolai, N.J. (1990). Seksueel misbruik en psychiatrische stoornissen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 9, 908–923.Google Scholar
 25. Russell, D.E.H. (1986). The secret trauma: Incest in the lives of girls and women. New York: Basic Books.Google Scholar
 26. Surrey, J., Swett, C., Michaels, A.E. & Levin, B.A. (1990). Reported history of physical and sexual abuse and severity of symptomatology in women psychiatric outpatients. American Journal of Orthopsychiatry, 60, 412–414.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. Vanderlinden, J. (1993). Persoonlijke mededeling.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

 • Alfred Lange
  • 1
 • Karin Kooiman
  • 1
 • Leonie Huberts
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations