Advertisement

Dth

, 14:35 | Cite as

Het belang van seksuele vaardigheid voor seksuologen

discussie
  • 5 Downloads

Samenvatting

Het is een genoegen wanneer iemand die je hebt geciteerd in een publicatie, de moeite neemt op de publicatie te reageren, vooral wanneer die persoon er ook nog aardige woorden voor over heeft. Enige kritiek accepteer je dan met plezier. Dit plezier zou misschien wat getemperd zijn als ik had moeten constateren dat de heer Drenth mij op ernstige fouten of ernstige omissies had betrapt. Gelukkig is dit niet het geval.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations