Advertisement

Dth

, Volume 13, Issue 4, pp 196–197 | Cite as

Reactie op ‘Eye movement desensitization’ van Harald Merckelbach

discussie
  • 3 Downloads

Samenvatting

In zijn commentaar op het artikel van De Jongh en Ten Broeke (1993) probeert Merckelbach een bij de leertheorie aansluitende verklaring te geven voor de opzienbarende resultaten van EMD, die vermeld worden in een aantal gevalsbeschrijvingen.

Referenties

  1. Green, E. (1971). Biofeedback for mind–body self regulation: Healing and creativity. In: D. Shapiro et al. (red.), Biofeedback and self control, Chicago: Aldine.Google Scholar
  2. Jongh, A. de & Broeke, E. ten (1993). Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma's: Eye movement desensitization and reprocessing: Dth, 13, 2, 161–170.CrossRefGoogle Scholar
  3. Lohr, J. M. & Kleinknecht, R. A. et al. (1992). A methodological critique of the current status of eye movement desensitiuzation (EMD). Journal of Behavioral Therapy & Experimental psychiatry, 23, 3, 159–167.CrossRefGoogle Scholar
  4. Nideffer, R. M. (1973). Alpha and the development of human potential. In: D. Shapiro et al. (red)., Biofeedback and self control, Chicago: Aldine.Google Scholar
  5. Shapiro, F. (1989). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations