Advertisement

Dth

, Volume 13, Issue 4, pp 147–155 | Cite as

Dth jaargang 1993, nummer 4 Kortdurende gezinsinterventies bij jongeren met gokproblemen

 • Mat Steinbusch
Article
 • 26 Downloads

Samenvatting

Uitgaande van een leertheoretische opvatting over gokverslaving wordt een behandelingsmodel beschreven voor jongeren met problemen op dit terrein, waarin gezinsinterventies een prominente rol spelen. Ingegaan wordt op het belang van participatie van de ouders in de behandeling. Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen gokken als manifestatie van een controleprobleem in het gezin en gokken als uiting van meer omvattende gezinsproblematiek. De taxatie en diagnostiek van het probleem worden beschreven en daarna tot slot strategieën voor de behandeling. Hierbij wordt wederom een onderscheid gemaakt tussen gezinnen waarin primair een controleprobleem speelt en gezinnen waarin het gokken verbonden is met andere aspecten van de gezinsstructuur.

Notes

Referenties

 1. Brown, R.I.F. (1987). Classical and operant paradigms in the management of gambling addictions. Behavioural Psychotherapy 15, 111–122.CrossRefGoogle Scholar
 2. Compernolle, T. (1991). Agressieve kinderen zijn dikwijls ‘bedorven’ kinderen. In: P.B. Defares en J.D. van der Ploeg (red.), Agressie. Determinanten, signalering en interventie. Van Gorcum, Assen.Google Scholar
 3. Constantine, L.L. (1986). Family paradigms. The practice of theory in family therapy. New York: The Guilford press.Google Scholar
 4. Doherty, W.J. & Harkaway, J.E. (1990). Obesity and family systems: a family fiRO approach to assessment and treatment planning. Journal of marital and family therapy 16 (3), 287–289. In: Gezinstherapie, 3, 2 11–127. Vert. L. Weenink.Google Scholar
 5. Feen, van der R. (1991). Systeemtherapie bij jongeren met gokproblemen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 371–383.Google Scholar
 6. Forgatch, M.S. & Patterson, G.F. (1989). Parents and adolescents living together. (part 1 and 2). Eugene: Castalia Publishing Company.Google Scholar
 7. Friedman, S. & Fanger, M.T. (1991). Expanding therapeutic possibilities. Getting results in brief psychotherapy. Lexington: Lexington books.Google Scholar
 8. Griffiths, M. (1993). Factors in problem adolescent fruit machine gambling: results of a small postal survey. Journal of Gambling Studies, 9 (1).Google Scholar
 9. Haley, J. (1980). Weg van thuis. Meppel: Infopers.Google Scholar
 10. Huxley, B.S. & Carroll, D. (1992). A survey of fruit machine gambling in adolescents. Journal of Gambling Studies, 8 (2).Google Scholar
 11. Kroeber, H. (1992). Roulette gamblers and gamblers at electronic game machines: where are the differences? Journal of Gambling Studies, 8 (1).Google Scholar
 12. Lange, A. (1987). Strategieën in de directieve therapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 13. Lorens, V.C. (1993). Using rational–emotive therapy in treating pathological gambling. In: W. Dryden & L.K. Hill (red.), Innovations in rational–emotive therapy. London: Sage publications.Google Scholar
 14. Madanes, C. (1981). Strategic family therapy. San Francisco: Jossey–Bass Publishers.Google Scholar
 15. Meeks, J.E. & Bernet, W. (1990). The fragile alliance. An orientation to the psychiatric treatment of the adolescent. Malabar: Krieger Publishing company.Google Scholar
 16. Meyer, G. (1991). Klassifikation von Glückspieler aus selbsthilfegruppen mittels clusteranalyse. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie, 39 (3), 261–282.PubMedGoogle Scholar
 17. Miller, W.R. & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing: preparing people to change addictive behavior. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 18. Nijenhuis, E. & Lugt, G. (1989). De bijdrage van de directieve therapie aan de gedragstherapie. In: K. van der Velde (red.), Directieve therapie 3. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 19. Pas, A. van der (1992). Visies op gezinsbehandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 20. Quinn, W.H., Kuehl, B.P., Thomas, F.N. & Joanning, H. (1988). Families of adolescent drug abusers: systemic interventions to attain drugfree behavior. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 65–87.Google Scholar
 21. Sharpe, L. & Tarrier, N. (1993). Towards a cognitive–behavioural theory of problem gambling. British Journal of Psychiatry, 162 , 407–412.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Stanton, M.D. & Todd, T.C. (1983). The family therapy of drug abuse and addiction. New York: The Guilford press.Google Scholar
 23. Treadway, D.C. (1989). Before it's too late. Working with substance abuse in the family.Google Scholar
 24. Zarb, J.M. (1992). Cognitive–behavioral assessment and therapy with adolescents. New York: Brunner/Maze.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

 • Mat Steinbusch
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations