Advertisement

Dth

, Volume 13, Issue 3, pp 129–129 | Cite as

Laster

Reactie op Vanderlinden
  • Anita Jansen
discussie
  • 1 Downloads

Samenvatting

Ik zal kort op de volgende vier beweringen van Vanderlinden reageren: (1) Jansen beweert ten onrechte een nieuwe vorm van behandeling te introduceren, Schmidt en Marks deden jaren voorheen al hetzelfde, Jansen deed dus replicatieonderzoek, (2) Jansen beweert ten onrechte dat exposure een vreemde eend in de bijt is, (3) Jansen claimt een patent op de methode, (4) deze laster doet niets af aan de grote verdienste en kwaliteit van Jansens onderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Anita Jansen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations