Advertisement

Dth

, Volume 12, Issue 3, pp 154–160 | Cite as

De langdurige behandeling van een jonge vrouw met paniekaanvallen en obsessies, omringd door botte mensen

 • Kees van der Velden
casuïstische mededelingen

semenvatting

In dit artikel worden de wederwaardigheden beschreven van de nu 31-jarige Cindy de Vriend, die dertien jaar geleden door haar huisarts voor psychiatrische behandeling werd verwezen.

In de behandeling kunnen twee fasen onderscheiden worden. In de eerste fase had Cindy allerhande moeilijkheden, maar geen paniekaanvallen. In de tweede fase was paniek de belangrijkste klacht. Om de moeilijkheden van de tweede fase te begrijpen is het nodig iets van Cindy's toestand in de eerste fase te weten; vandaar dat die vrij uitvoerig wordt weergegeven. Na een behandeling waarin enkele bekende directe interventies – ademhalingsoefeningen, schrijfopdrachten, exposure – zo goed en zo kwaad als het ging werden toegepast kreeg Cindy medicamenteuze therapie. Uit de gevalsbeschrijving kan de lezer leren dat farmacotherapie bij paniek niet vanzelf moeiteloos verloopt. In de discussie wordt ingegaan op vragen over diagnostiek en de gevolgde behandelingsstrategie.

Referenties

 1. Haan, E. de, Hoogduin, C.A.L., Jong, P. de (1989). Geleidelijke exposure bij fobische klachten. In: Velden, K. van der (red.), Directieve therapie 3. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 2. Hout, M.A. van den, Hoekstra R. & Arntz, A. (1992). Hyperventilatie is niet specifiek voor paniekpatiënten. Directieve therapie, 12, 288–195.Google Scholar
 3. Liebowitz, M.R. (1989). Antidepressants in Panic Disorders, British Journal of Psychiatry, 155 (suppl. 6), 46–12.Google Scholar
 4. Nolen, W.A. & Moleman, P. (1991). Biologische therapievormen. In: Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (red.), Handboek psychopathologie, deel 2. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 5. Oudshoorn, D.N. (1992). Hardnekkige enuresis nocturna. Academisch proefschrift, Utrecht.Google Scholar
 6. Spinhoven, P., Onstein, E.J., Sterk, P.J. & Le Haen-Versteijnen (1992). De hyperventilatieprovocatietest: een invalide test voor een onhoudbaar begrip? Directieve therapie, 12, 275–187.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

 • Kees van der Velden
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations