Advertisement

Bijblijven

, Volume 22, Issue 10, pp 403–411 | Cite as

Complex regionaal pijnsyndroom type I

Ontrafeling van de pathofysiologie: wat zijn de therapeutische consequenties?
 • F. J. P. M. Huygen
 • M. Vlasblom-Bosschieter
Artikel
 • 57 Downloads

semenvatting

Het complex regionaal pijnsyndroom (crps), ook wel bekend onder de naam posttraumatische dystrofie en/of sudeckdystrofie, is een ziektebeeld dat optreedt als complicatie na weefselbeschadiging door trauma of chirurgie. Ondanks het feit dat het ziektebeeld al meer dan honderd jaar geleden door Sudeck beschreven is1, was over de pathofysiologie tot voor kort relatief weinig bekend. Aan de hand van recente onderzoeksgegevens lijkt de puzzel zich enigszins te ontrafelen. In deze bijdrage gaan wij in op nieuwe bewijzen voor een steriele ontsteking, en formuleren we een hypothese over hoe bij hetcrps een inflammatoir proces kan leiden tot centrale sensitisatie. Vervolgens staan wij kort stil bij de therapeutische consequenties die hieruit voortkomen. Duidelijk is dat nog veel aanvullend onderzoek nodig is.

complex regional pijnsyndroom dystrofie biochemie behandeling chronische pijn

Literatuur

 1. Sudeck PHM. Über die akute entzündliche Knochenatrophie. Archiv für klinische Chirurgie. 1900;62:147.Google Scholar
 2. Mos M de, Bruijn AG de, Huygen FJ, Dieleman JP, Stricker BH, Sturkenboom MC. The incidence of complex regional pain syndrome: A population-based study. Pain. 2006 Nov 3; [Epub ahead of print].Google Scholar
 3. Huygen FJ. Neuroimmune alterations in the complex regional pain syndrome [thesis]. Rotterdam: Optima grafische communicatie; 2004.Google Scholar
 4. Bruehl S, Harden RN, Galer BS, Saltz S, Bertram M, Backonja M, et al. External validation ofiasp diagnostic criteria for Complex Regional Pain Syndrome and proposed research diagnostic criteria. International Association for the Study of Pain. Pain 1999;81(1-2):147-54.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Huygen FJ, Bruijn AG de, Klein J, Zijlstra FJ. Neuroimmune alterations in the complex regional pain syndrome. Eur J Pharmacol 2001;429(1-3):101-13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Veldman PH, Reynen HM, Arntz IE, Goris RJ. Signs and symptoms of reflex sympathetic dystrophy: Prospective study of 829 patients. Lancet 1993;342(8878):1012-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Heerschap A, Hollander JA den, Reynen H, Goris RJ. Metabolic changes in reflex sympathetic dystrophy: a 31P NMR spectroscopy study. Muscle Nerve 1993;16(4):367-73.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Oyen WJ, Arntz IE, Claessens RM, Meer JW van der, Corstens FH, Goris RJ. Reflex sympathetic dystrophy of the hand: An excessive inflammatory response? Pain 1993;55(2):151-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Goris RJ. Reflex sympathetic dystrophy: model of a severe regional inflammatory response syndrome. World J Surg 1998;22(2):197-202.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Birklein F, Schmelz M, Schifter S, Weber M. The important role of neuropeptides in complex regional pain syndrome. Neurology 2001;57(12):2179-84.PubMedGoogle Scholar
 11. Ribbers GM, Oosterhuis WP, Limbeek J van, Metz M de. Reflex sympathetic dystrophy: Is the immune system involved? Arch Phys Med Rehabil 1998;79(12):1549-52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Beek WJ van de, Remarque EJ, Westendorp RG, Hilten JJ van. Innate cytokine profile in patients with complex regional pain syndrome is normal. Pain 2001;91(3):259-61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Michiels JJ. Zijlstra FJ. Prostaglandin cyclooxygenase products but not tromboxane A2 are involved in the pathogenesis of erythromelalgia in trombocythaemia. Mediat Inflamm 1993;2:385-9.CrossRefGoogle Scholar
 14. Prens EP, Benne K, Damme J van, Bakkus M, Brakel K, Benner R, et al. Interleukin-1 and interleukin-6 in psoriasis. J Invest Dermatol 1990;95(6 Suppl):121S-24S.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Huygen FJ, Bruijn AG de, Bruin MT de, Groeneweg JG, Klein J, Zijlstra FJ. Evidence for local inflammation in complex regional pain syndrome type 1. Mediators Inflamm 2002;11(1):47-51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Heijmans-Antonissen C, Wesseldijk F, Munnikes RJ, Huygen FJ, Meijden P van der, Hop WC, et al. Multiplex bead array assay for detection of 25 soluble cytokines in blister fluid of patients with complex regional pain syndrome type 1. Mediators Inflamm 2006;2006(1):283-98.Google Scholar
 17. Munnikes RJ, Muis C, Boersma M, Heijmans-Antonissen C, Zijlstra FJ, Huygen FJ. Intermediate stage complex regional pain syndrome type 1 is unrelated to proinflammatory cytokines. Mediators Inflamm 2005;2005(6):366-72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Huygen FJ, Ramdhani N, Toorenenbergen A van, Klein J, Zijlstra FJ. Mast cells are involved in inflammatory reactions during Complex Regional Pain Syndrome type 1. Immunol Lett 2004;91(2-3):147-54.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Huygen FJ, Niehof S, Zijlstra FJ, Hagen PM van, Daele PL van. Successful treatment ofcrps 1 with anti-TNF. J Pain Symptom Manage 2004;27(2):101-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Kemler MA, Vusse AC van der, Berg-Loonen EM van den, Barendse GA, Kleef M van, Weber WE.hla-dq1 associated with reflex sympathetic dystrophy. Neurology 1999;53(6):1350-1.PubMedGoogle Scholar
 21. Mailis A. Wade J. Profile of Caucasian women with possible genetic predisposition to reflex sympathetic dystrophy: A pilot study. Clin J Pain 1994;10(3):210-7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. Vaneker M, Laan L van der, Allebes WA, Goris JA. Genetic factors associated with complex regional pain syndrome:hla-drb andtnf alpha promotor gene polymorphism. Disability Med 2002;2:69-74.Google Scholar
 23. Vusse AC van der, Goossens VJ, Kemler MA, Weber WE. Screening of patients with complex regional pain syndrome for antecedent infections. Clin J Pain 2001;17(2):378-9.Google Scholar
 24. Bruehl S, Harden RN, Galer BS, Saltz S, Backonja M, Stanton-Hicks M. Complex regional pain syndrome: are there distinct subtypes and sequential stages of the syndrome? Pain 2002;95(1-2):119-24.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Sorkin LS. Neuroinflammation, cytokines and neuropathic pain. In: Malmberg AB, Chaplan SR, editors. Progress in inflammation research. Berlin: Birkhauser Verlag; 2002. p 67-75.Google Scholar
 26. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorgcbo. Richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type I. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications; 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • F. J. P. M. Huygen
  • 1
 • M. Vlasblom-Bosschieter
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations