Advertisement

Bijblijven

, 22:304 | Cite as

Fertiliteitsproblemen na behandeling wegens kanker op de kinderleeftijd: signalering, diagnostiek en therapie

 • G. H. M. van der Linden
 • E van Dulmen-den Broeder
 • F. G. A. J. Hakvoort-Cammel
Artikel
 • 79 Downloads

Samenvatting

In de afgelopen decennia is de overlevingskans voor kinderen die wegens kanker werden behandeld sterk gestegen, van een gemiddeld overlevingspercentage van 10% in de jaren zestig tot ruim 70% thans. Dat betekent onder andere dat in de nabije toekomst één op de zeshonderd jonge volwassenen in de kinderjaren behandeld is geweest voor een maligne aandoening. Die jonge volwassenen zullen hun hele verdere leven geconfronteerd kunnen worden met bijwerkingen van de behandeling (chemotherapie, al dan niet in combinatie met chirurgie en/of radiotherapie). Enkele jaren is in alle Nederlandse kinderoncologische en beenmergtransplantatiecentra een programma van start gegaan waarin gelijkgerichte protocollaire aandacht wordt gegeven aan de late effecten van behandeling van maligne aandoeningen op de kinderleeftijd: de landelijke langetermijneffectenregistratie (later). De poliklinieken voor late effecten van kindertumoren (plek- oflater-poliklinieken) richten zich op de langetermijneffecten van de therapie van destijds. Die neveneffecten kunnen zich manifesteren op allerlei gebied, in dit hoofdstuk richten we ons op het effect op de gonaden en de kans op voortplanting.jeugdkankerkinderkankerlangetermijneffectengonadenvruchtbaarheidonvruchtbaarheidfollow-up, langdurigefertiliteitsproblemen na behandelingkinderkanker, overlevenden van

Literatuur

 1. Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij dr. G.H.M. van der Linden, Erasmus MC-Sophia, LATER-polikliniek, Postbus 20560, 3000 CB Rotterdam, e-mail: g.vanderlinden@erasmusmc.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • G. H. M. van der Linden
  • 1
 • E van Dulmen-den Broeder
  • 1
 • F. G. A. J. Hakvoort-Cammel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations