Advertisement

Bijblijven

, 22:259 | Cite as

Gezondheidsproblemen bij adolescenten

  • E. H. van de Lisdonk
Artikel
  • 144 Downloads

Samenvatting

In deze bijdrage wordt het voorkomen van de belangrijkste klachten en aandoeningen besproken waarvoor adolescenten de huisarts consulteren. Ook is er aandacht voor de chronische aandoeningen in deze leeftijdsgroep, en voor trends in de toekomst. Overgewicht, seksueel overdraagbare aandoeningen en psychische problemen zullen duidelijk toenemen.prevalentie incidentie epidemiologie adolescenten morbiditeit

Literatuur

  1. Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ, redactie. Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid Toekomst verkenningen 2006. Bilthoven: RIVM, 2006.Google Scholar
  2. Larson RW. Globalisation, societal change, and new technologies: What they mean for the future of adolescence. J Res Adolesc 2002;12:1-30.CrossRefGoogle Scholar
  3. Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven:nivel/rivm, 2004.Google Scholar
  4. Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Janssen ALM, redactie. Ziekten in de huisartspraktijk. 4e druk. Maarssen: Elsevier, 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • E. H. van de Lisdonk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations