Advertisement

Bijblijven

, 22:224 | Cite as

Redactioneel ten geleide

Redactioneel
  • 7 Downloads

Samenvatting

Allergie staat op dit moment sterk in de belangstelling. Komt dit omdat verschijnselen van allergie vaker voorkomen? Worden aandoeningen waarbij allergie een rol kan spelen vaker bij de huisarts gepresenteerd? Zijn de verschijnselen ernstiger of zijn er nieuwe behandelingsmethoden om de klachten gebaseerd op allergie beter te bestrijden?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations