Advertisement

Bijblijven

, Volume 22, Issue 3, pp 109–113 | Cite as

Perifeer arterieel vaatlijden

 • M.E.L. Bartelink
Artikelen
 • 132 Downloads

Samenvatting

Perifeer arterieel vaatlijden (pav) is niet alleen belangrijk als lokale aandoening maar vooral omdat het een indicator is van atherosclerose elders, met een groot risico op andere manifestaties van hart- en vaatziekten. Daarom is het belangrijk dat de huisartspav onderkent en de aanwezige cardiovasculaire risicofactoren adequaat aanpakt. De huisarts kan met behulp van de enkel-armindex in de praktijk de aandoening betrouwbaar zelf diagnosticeren en daarna adequaat behandelen. De loopafstand kan verbeteren door gestructureerde, liefst gesuperviseerde, looptherapie en door te stoppen met roken.

Literatuur

 1. Bartelink ML, Stoffers HEJH, Boutens EJ, Hooi JD, Kaiser V, Boomsma LJ.nhg-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (eerste herziening). Huisarts Wet 2003;46:848-58.Google Scholar
 2. Rutgers D, Meijer WT, Hoes AW, Bots ML, Hofman A, Grobbee DE. Prevalentie van perifere arteriële vaatziekte en claudicatio intermittens bij personen van 55 jaar en ouder: hetergo-onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2851-6.Google Scholar
 3. Stoffers HEJH, Rinkens PALM, Kester ADM, Kaiser V, Knottnerus JA. The prevalence of asymptomatic and unrecognized peripheral arterial occlusive disease. Int J Epidemiol 1996;25:282-90.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Leng GC, Lee AJ, Fowkes FGR, Whiteman M, Dunbar J, Housely E, et al. Incidence, natural history and cardiovascular events in symptomatic and asymptomatic peripheral arterial disease in the general population. Int J Epidemiol 1996;25:1172-81.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Criqui MH, Langer RD, Fronek A, Feigelson HS, Klauber MR, McCann TJ, Browner D. Mortality over a period of 10 years in patients with peripheral arterial disease. N Engl J Med 1992;326:381-6.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Willigendael EM, Teijink JAW, Bartelink ML, Kuiken BW, Boiten J, Moll FL, et al. Influence of smoking on incidence and prevalence of peripheral arterial disease. J Vasc Surg 2004;40:1158-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Stoffers HEJH, Kaiser V, Kester ADM, Rinkens PELM, Knottnerus JA. Diagnostic value of signs and symptoms associated with peripheral arterial occlusive disease seen in general practice: A multivariable approach. Med Dec Making 1997;17:61-70.CrossRefGoogle Scholar
 8. Stoffers HEJH, Kester ADM, Kaiser V, Rinkens PALM, Kitslaar PJEHM, Knottnerus AJ. The diagnostic value of measurement of the ankle-brachial pressure index in primary health care. J Clin Epidemiol 1996;49:1401-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Willigendael EM, Teijink JAW, Bartelink ML, Langenberg M, Welten RJ, Büller HR, et al. Regular training of GPs and practice-assistants on peripheral arterial disease: Positive effects after six months. Fam Pract 2005;22:520-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Burns P, Gough S, Bradbury AW. Management of peripheral arterial disease in primary care.bmj 2003;326:584-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Leng GC, Fowler B, Ernst E. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev (2000),www.cochrane.com
 12. Bendermacher BLW, Willigendael EM, Teijink JAW, Prins MH. Supervised exercise therapy versus non-supervised exercise therapy for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev (2006),www.cochrane.com
 13. Bartelink MEL, Stoffers HEJH, Biesheuvel CJ, Hoes AW. Walking exercise in patients with intermittent claudication. Experience in routine clinical practice. Br J Gen Pract 2004;54:196-200.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M.E.L. Bartelink
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations