Advertisement

Bijblijven

, 22:88 | Cite as

Begeleiden van families in palliatieve zorg

 • Katlijn Willems
 • Peter Demeulenaere
Artikelen
 • 473 Downloads

Samenvatting

Palliatieve zorg richt zich per definitie steeds op de patiënt en zijn familie. Niet zelden is de familie naast zorgdrager ook zorgvrager; de verborgen patiënt. Goede zorg voor families impliceert dan ook zorgvuldig communiceren en respectvol omgaan met de eigenheid van deze familie in deze situatie.

Literatuur

 1. Janssen K, Groot M, Vernooij-Dassen M, Krabbe P. Kwaliteit van leven van patiënten onder palliatieve behandeling en de psychosociale belasting van hun naasten. Ned Tijd Pall Zorg 2005;35:9.Google Scholar
 2. Kristjanson L, Aoun S. Palliative Care for families: Remembering the Hidden Patients. Can J Psychiatry 2004;49:359:65.PubMedGoogle Scholar
 3. Kirk P, Kirk I, Kristjanson L. What do patients receiving palliative care for cancer and their families want to be told? A Canadian and Australian qualitative study. BMJ 2004;328:1343.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Rombouts W, Verhoeven A, Willems K. Sociaal netwerk rondom de patiënt. De praktijk van de palliatieve zorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000:18-27.Google Scholar
 5. Miller SM, Mangan CE. Interesting effects of information and coping style in adapting to gynaecological stress: should a doctor tell all? Journal of Personality and Social Psychology 1983;45:223-36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Boszormenyi-Nagy I, Krasner BR. Tussen geven en nemen. Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts, 1994.Google Scholar
 7. Stajduhar K. Examining the perspectives of family members involved in the delivery of palliative care at home. J Pall Care 2003;27:35.Google Scholar
 8. Grbich C, Parker D, Maddocks I. The emotions and coping strategies of caregiver of family members with a terminal cancer. J Pall Care 2001;30:36.Google Scholar
 9. Kissane D, Bloch S. Family focused grief therapy. Open University press, 2002.Google Scholar
 10. Yates P, Aranda S, Edwards H, Nash R, Skerman H, McCarthy A. Family Caregivers’ Experiences and Involvement with Cancer Pain Management. J Pall Care 2004;4:287-97.Google Scholar
 11. Hudson P, Aranda S, Kristjanson L. Information provision for palliative care families. Eur J Pall Care 2004;4:153-157.Google Scholar
 12. Clement H, Aerts D, Vanderlinden L, Royen M van, Willems K. Als sterven tot het leven behoort. Lannoocampus, 2004.Google Scholar
 13. Milberg A, Rydstrand K, Helander L, Friedrichsen M. Participants’ Experiences of a support group intervention for family members during ongoing palliative home care. J Pall Care 2005;4:277-84.Google Scholar
 14. Murphy M. In wijsheid sterven. Haarlem: De Toorts, 2000.Google Scholar
 15. Heylen M, Janssens K. Het contextuele denken. Acco, 2001.Google Scholar
 16. Michielsen M, Mulligen W van, Hermkens L. Leren over leven in loyaliteit, over contextuele hulpverlening. Leuven: Acco, 2005.Google Scholar
 17. Hudson P. Home-based support for palliative care families: challenges and recommendations. Med J Austr 2003;6 Suppl:S35-37.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Katlijn Willems
  • 1
 • Peter Demeulenaere
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations