Advertisement

Bijblijven

, 22:47 | Cite as

Een nieuw paradigma voor symptoomcontrole bij kankerpatiënten – het piramidemodel

 • Bart  Van den Eynden
 • Andreas Lübbe
 • Sam Ahmedzai
Artikelen
 • 101 Downloads

Samenvatting

Symptoomcontrole bij kanker is een uitdaging voor de gezondheidszorg van de eenentwintigste eeuw. In het Cancer Pain programme van de who is de drietraps pijnladder een centraal element: naarmate de pijn intenser wordt, wordt zij behandeld met steeds krachtiger farmaca (voornamelijk opioïden). Deze benadering laat andere behandelingen echter buiten beschouwing, zoals antikankerbehandelingen, chirurgische interventies, nieuwe farmacologische benaderingen en psychologische en aanvullende therapieën. Wij stellen een nieuw, multidimensionaal model voor, gebaseerd op een piramide, dat de symptoomcontrole bij kanker benadert vanuit verschillende invalshoeken en daardoor een werkelijk multimodale en multidisciplinaire behandeling waarborgt. Het model vormt ook de basis voor een meer holistische benadering van de patiënt, waarin onderzoek, behandeling en evaluatie een geïntegreerd geheel vormen. Ons piramidemodel heeft ‘metapiramiden’, nieuwe piramiden afgeleid van elk vlak van de piramide, die een steeds dieper niveau van detaillering mogelijk maken. Het laat zich daardoor gemakkelijk aanpassen aan andere symptomen dan pijn alleen. Wij presenteren vier manieren om dit nieuwe piramidemodel te valideren in termen van aanvaardbaarheid, wetenschappelijke betrouwbaarheid en klinische bruikbaarheid.

Literatuur

 1. Sikora K. Developing a global strategy for cancer. Eur J Cancer 1999;35:24-31.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Bonica J. Cancer pain. In: Bonica J, editor. The management of pain. 2nd ed. Philadelphia: Lea and Febiger, 1990:400-600.Google Scholar
 3. Daut R, Cleeland C. The prevalence and severity of pain in cancer. Cancer 1982;50:1913-18.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Donelly S, Walsh D. The symptoms of advanced cancer. Semin Oncolog 1995; 22: 67-72.Google Scholar
 5. Doyle D, Geoffry W, Hanks C, MacDonald N. Oxford textbook of palliative medicine, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998.Google Scholar
 6. World Health Organization. Cancer pain relief. Geneva:who, 1986.Google Scholar
 7. World Health Organization. Cancer pain relief with a guide to opioid availabiltiy. Geneva:who, 1996.Google Scholar
 8. Jacox A, Carr DB, Payne R, et al. Management of cancer pain. Clinical Guideline No. 9. Rockville (MD): Agency for Health Care Policy and Research, 1994.ahcpr Publication No. 94-0592.Google Scholar
 9. Schug S, Zech D, Dörr U. Cancer pain management according towho analgesic guidelines. J Pain Symptom Manage 1990;5:27-32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Ventafridda G, Caraceni A, Sbanotto A, Barletta L, De Conno F. Pain treatment in cancer of the pancreas. Eur J Surg Oncol 1990;16:1-6.PubMedGoogle Scholar
 11. Expert Working Group of the European Association for Palliative Care. Morphine in cancer pain: modes of administration. BMJ 1996;312:823-6.Google Scholar
 12. Goisis A, Gorini M, Ratti, Luliri P. Application of awho protocol on medical therapy for oncologic pain in an internal medicine hospital. Tumori 1989;75:470-2.PubMedGoogle Scholar
 13. Zech D, Grond S, Lynch J, et al. Validation of the World Health Organization Guidelines for cancer pain relief, a 10 year prospective study. Pain 1995;63:65-76.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Ahmedzai S. New approaches to pain control in patients with cancer. Eur J Cancer 1997;33(suppl 6):8-14.CrossRefGoogle Scholar
 15. Alejandro R, Jadad MD, Phil D, et al. Thewho analgesic ladder for cancer pain management – stepping up the quality of its evaluation. JAMA 1995;274:23.Google Scholar
 16. Twycross R. Pain relief in advanced cancer. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1994.Google Scholar
 17. Portenoy R, Lesage P. Management of cancer pain. Lancet 1999;353:1695-700.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. De Conno F, Caraceni A. Manual of cancer pain. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996.Google Scholar
 19. Bernabei R, Gambassi G, Lapane K, et al. Management of pain in elderly patients with cancer. SAGE Study Group. Systematic Assessment of Geriatric Drug Use via Epidemiology. JAMA 1998;279:1877-82.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Faull C, Woof R. Palliative care, an Oxford core text. Oxford: Oxford University Press, 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Bart  Van den Eynden
  • 1
 • Andreas Lübbe
  • 1
 • Sam Ahmedzai
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations