Advertisement

Bijblijven

, Volume 21, Issue 4, pp 165–170 | Cite as

Acute buikpijn: vasculaire oorzaken

 • P. L. Klemm
 • H. C. J. L. Buscher
Artikelen
 • 111 Downloads

Samenvatting

De belangrijkste twee vasculaire oorzaken voor acute buikpijn zijn aneurysma van de buikslagader – met name het geruptureerde aneurysma – en acute intestinale ischemie. Twee ziektebeelden met uiteenlopende en soms zeer aspecifieke symptomatologie. Voor beide geldt echter dat de prognose sterk afhankelijk is van vroege herkenning, en dus van vroege herkenning van de risicogroepen. Immers, beide ziektebeelden komen vaker voor bij patiënten met een bepaald, herkenbaar risicoprofiel. Mortaliteit en morbiditeit zijn hoog in beide groepen. In de behandeling van het geruptureerde aneurysma wordt de plaats van endovasculaire therapie steeds belangrijker.

acute buikpijn dissectie aorta vaatafsluiting aneurysma shock 

Literatuur

 1. Assche GA van, Geboes KP, Cohen Tervaert JW. Vascular disorders of the dital gastrointestinal tract: Gastroenterologic aspects. In: Lanschot JJB van, Gouma DJ, Jansen PLM, Jones EA, Pinedo HM, Schouten WR, Tytgat GNJ, editors. Integrated medical and surgical gastroenterology. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004. p. 315-26.Google Scholar
 2. Vliet A van der, Boll AP. Abdominal aortic aneurysm. Lancet 1997;349:863-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Wolf YG, Bernstein EF. A current perspective on the natural history of abdominal aortic aneurysms. Cardiovasc Surg 1994;2:16-22.PubMedGoogle Scholar
 4. Dean RH, Waterhouse G, Meacham PW, Weaver FA, O’Neil JA Jr. Mycotic embolism and embolomycotic aneurysms. Neglected lessons of the past. Ann Surg 1986;204:300-7.Google Scholar
 5. Lederle FA, Wilson SE, Johnson GR, Reinke DB, Littooy FN, Acher CW, et al. Immediate repair compared with surveillance of small abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med 2002;346:1437-44.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. The UK Small Aneurysm Trial Participants. Mortality results for randomised controlled trial of early elective surgery or ultrasonographic surveillance for small abdominal aortic aneurysms. Lancet 1998;352:1649-55.Google Scholar
 7. Akkersdijk GJ van der, Bockel JH van, Vries AC de, Eikelboom BC. Mortality rates associated with operative treatment of infrarenal abdominal aortic aneurysm in the Netherlands. Br J Surg 1994;81:706-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Brady AR, Fowkes FG, Greenhalgh RM, Powell JT, Ruckley CV, Thompson SG. Risk factors for postoperative death following elective surgical repair of abdominal aortic aneurysm: Results from the UK Small Aneurysm Trial. On behalf of the UK Small Aneurysm Trial participants. Br J Surg 2000;87:742-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Greenhalgh RM, Brown LC, Kwong GP, Powell JT, Thompson SG. Comparison of endovascular aneurysm repair with open repair in patients with abdominal aortic aneurysm (evar trial 1), 30-day operative mortality results: Randomised controlled trial. Lancet 2004;364:843-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Prinssen M, Verhoeven EL, Buth J, Cuypers PW, Sambeek MR van, Balm R, Buskens E, Grobbee DE, Blankensteijn JD. A randomized trial comparing conventional and endovascular repair of abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med 2004;351:1607-18.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Sambeek MR van, Dijk LC van, Hendriks JM, Grotel M van, Kuiper JW, Pattynama PM, Urk H van. Endovascular versus conventional open repair of acute abdominal aortic aneurysm: Feasibility and preliminary results. J Endovasc Ther 2002;9:443-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Idu MM, Bockel JH van, Geelkerken RH. Vascular disorders of the distal gastrointestinal tract: Surgical aspects. In: Lanschot JJB van, Gouma DJ, Jansen PLM, Jones EA, Pinedo HM, Schouten WR, Tytgat GNJ, editors. Integrated medical and surgical gastroenterology. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004. p. 327-37.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • P. L. Klemm
  • 1
 • H. C. J. L. Buscher
 1. 1.

Personalised recommendations