Advertisement

Bijblijven

, Volume 21, Issue 1, pp 7–11 | Cite as

Rouw bij kinderen

 • M. Uniken Venema
Artikelen

Samenvatting

In tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht, kunnen ook kinderen rouwen. Het rouwen verloopt alleen anders dan bij volwassenen: kinderen kunnen de gevoelens van pijn en verdriet niet lang volhouden, en deze worden snel afgewisseld met gewone speelactiviteiten. Daardoor lijkt het alsof het kind nergens last van heeft. Andere verschillen tussen rouw bij kinderen en bij volwassenen zien we op het gebied van de ontwikkeling, het denken, het voelen en het gedrag.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen sterk reageren op het secundaire verlies dat zij ervaren als hun ouders in rouw zijn. Het belangrijkst bij dit secundaire verlies zijn de veranderingen in het gedrag van de ouders en in de dagelijkse gang van zaken. Deze bijdrage biedt aanknopingspunten voor gesprekken met de ouders, zodat zij hun kind beter kunnen begrijpen en ondersteunen.

Literatuur

Literatuur

 1. Ladan A. Wat is dood? In: Ladan A, Groen-Prakken H, editors. Kinderen en de dood. Assen: Van Gorcum; 1997. p. 4-15. Reeks Nederlands Psychoanalytisch Instituut.Google Scholar
 2. Gerritsma H. Kunnen kinderen rouwen? In: Ladan A, Groen-Prakken H, editors. Kinderen en de dood. Assen: Van Gorcum; 1997. p. 86-96. Reeks Nederlands Psychoanalytisch Instituut.Google Scholar
 3. Coffeng T. Psychotherapie en vroege rouw. Tijdschrift voor Psychotherapie 1995;21:268-90.Google Scholar
 4. Fiddelaers-Jaspers R. Rouw bij jeugdigen. In: Bout J van den, Boelen PA, Keijzer J de, editors. Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 1998: p. 119-35.Google Scholar
 5. Keirse M. Kinderen helpen bij verlies. Tielt: Lannoo; 2002.Google Scholar
 6. Fiddelaers-Jaspers R. Jong verlies. Handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen. Kampen: Kok-Kampen; 2002.Google Scholar
 7. Wolters WHG. Reacties van kinderen en adolescenten na traumatische ervaringen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 1995;20:106-16.Google Scholar
 8. Li J, Precht DH, Mortensen PB, Olsen J. Mortality in parents after death of a child in Denmark: A nation-wide follow-up study. Lancet 2003;361:363-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Keirse M. Kinderen helpen bij verlies. Tielt: Lannoo; 2002.Google Scholar
 2. Fiddelaers-Jaspers R. Jong verlies. Handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen. Kampen: Kok-Kampen; 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • M. Uniken Venema
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations