Advertisement

Bijblijven

, Volume 19, Issue 7, pp 262–271 | Cite as

De werkplek

  • Th. W. Wulterkens
Article
  • 60 Downloads

Samenvatting

De kwaliteit van handelen in geval van een spoedeisende situatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de omstandigheden waarin men te werk wordt gesteld. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de diverse aspecten van de werkplek en het benaderen van het slachtoffer met inachtneming van diverse aandachtspunten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Th. W. Wulterkens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations