Advertisement

Bijblijven

, Volume 19, Issue 1, pp 27–32 | Cite as

Diarree na een reis, zowel acuut als chronischreizigersdiarree profylaxe

Bespreking van de meest voorkomende oorzaken, afhankelijk van reisgebied, diagnostiek, ziektebeloop en behandeling
 • J. S. Meijer
Artikelen

Samenvatting

Acute diarree tijdens of na een reis komt veelvuldig voor bij reizigers naar (sub)tropische gebieden als gevolg van een (feco-orale) besmetting door verontreinigde dranken of voedsel. Met de antwoorden op drie vragen: duur van de diarree, koorts, bloed bij ontlasting, kan men infectieuze diarree onderverdelen in een viertal categorieën en komen tot een systematische aanpak. Van acute diarree worden de hoofdvormen en het beleid toegelicht. De profylaxe van ‘reizigersdiarree’ – de meest voorkomende diagnose – wordt uitvoeriger besproken.

Bij persisterende diarree – na twee weken chronisch genoemd – wordt giardiasis het meest gediagnosticeerd: het klinisch beeld en de therapie worden besproken. Van de overige protozoaire infecties en andere vormen van postinfectieuze diarree wordt de therapie beknopt toegelicht.

Literatuur

 1. Lamers HJ, Dongen AM van, Jamin R, et al. NHG-Standaard Acute diarree. Huisarts Wet 1993;36:294-9. Herziening: NHG-Standaarden voor de huisarts II. Red: dr. S. Thomas, R.M.M. Geijer, J.R. van der Laan, Tj. Wiersma. 1996: 33-42.Google Scholar
 2. Wit NJ de, Balen FAM van. Van vreemd komen… Ziek terug na een reis naar (sub)tropische gebieden. Huisarts Wet 1997;40:481-5.Google Scholar
 3. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998.Google Scholar
 4. Wetsteyn JCFM, Driessen SO, Vries PJ de, Cobelens FGJ, Kager PA. Tropische ziekten en importaandoeningen bij 1763 patiënten op de polikliniek voor Tropische Ziekten van het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (1996-1997). Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2152-6.PubMedGoogle Scholar
 5. Kager PA, Cobelens FGJ. Infecties bij reizigers. I. Chemoprofylaxe. Gebu 2001;35:95-9.Google Scholar
 6. Rademaker CM, et al. Results of a double-blind placebo-controlled study using ciprofloxacin for prevention of travellers diarrhea. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1989;8:690-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Schultsz G, Geus A de. Klinisch beeld en oorzaak van diarree bij reizigers, terugkerend uit de (sub)tropen. Ned Tijdschr Geneeskd 1992;136:2577-81.Google Scholar
 8. Kager PA, Meijer JS. Reizigersziekten. Utrecht: Bunge, 1995.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • J. S. Meijer
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations