Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, 6:182 | Cite as

World Wide Wisdom

Article
  • 31 Downloads

Abstract

Recent heeft het Trimbos Instituut onderzoek naar hulpverlening via internet afgerond en haar bevindingen in een PDF-bestand online gezet op http://www.icom.trimbos.nl. Het verslag van dit onderzoek bevat een handig overzicht van wat internet op dit moment biedt voor de behandeling van psychische problemen, zoals angsten en depressies. Terecht stelt Trimbos dat hulp via het internet voor veel jongeren en volwassenen een laagdrempelige manier vormt om hulp te krijgen voor hun psychische problemen. De mogelijkheid tot het vragen om hulp buiten kantooruren en anonimiteit zijn grote voordelen. Zelfs twee op de drie jongeren zou internethulpverlening overwegen. Op dit moment is er een aanbod van 65 e-mental health-behandelingen, gericht op diverse doelgroepen. Echter, de kwaliteit is niet altijd duidelijk en ook het effect van de behandeling is niet altijd evengoed onderzocht. Daarom adviseert Trimbos om een kenniscentrum en expertgroep in het leven te roepen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations