Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, 6:119 | Cite as

‘The Nanny’ Voorbij: nieuwe wegen voor de aanpak an kinderen met een kort lontje

 • Jannie van den Berg
 • Peter J. Hoffenaar
Article
 • 226 Downloads

Abstract

In dit artikel worden twee nieuwe interventies voor de aanpak van kinderen met externaliserend probleemgedrag besproken, te weten Collaborative Problem Solving (CPS) en Mindfulness-Based Parent Training (MBPT). CPS hanteert het uitgangspunt dat deze kinderen gebreken hebben op het gebied van cognitieve vaardigheden. Verondersteld wordt dat agressieve uitbarstingen van het kind kunnen worden voorkomen door problemen gezamenlijk op te lossen voordat ze escaleren. Het MBPT-model beoogt disfunctionele automatische gedragspatronen in gezinnen met kinderen met gedragsproblemen te doorbreken. Beide programma’s hebben een andere insteek dan de op operante conditioneringtechnieken gebaseerde Parent Management Training (PMT). Veel PMT-programma’s zijn evidence- based en effectief gebleken, maar niet alle gezinnen hebben baat bij deze methoden. De eerste resultaten met betrekking tot de effectiviteit van CPS en op mindfulness gebaseerde constructen rechtvaardigen verder onderzoek.

Literatuur

 1. Assemany, A.E., & McIntosh, D.E. (2002). Negative treatment outcomes of behavioral parent training programs. Psychology in the Schools, 39(2), 209-219.Google Scholar
 2. Bargh, J.A., & Chartrand, T.L. (1999). The unbearable automaticity of being. American Psychologist, 54, 462-479.Google Scholar
 3. Bargh, J.A., & Ferguson, M.J. (2000). Beyond behaviorism: On the automaticity of higher mental processes. Psychological Bulletin, 126, 925-945.Google Scholar
 4. Bögels, S.M., Hoogstad, B., Dun, L. van, & Schutter, S. de (submitted). Mindfulness Training for Adolescents with Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder, Autistic-Spectrum Disorder, Oppositional-Defiant/ Conduct Disorder, and their Parents.Google Scholar
 5. Cavell, T.A. (2001). Updating Our Approach to Parent Training. I: The Case Against Targeting Noncompliance. Clinical Psychology: Science and Practice, 8(3), 299-318.Google Scholar
 6. Cole, P.M., Zahn-Waxler, C., Fox, N.A., Usher, B.A., & Welsh, J.D. (1996). Individual differences in emotion regulation and behaviour problems in preschool children. Journal of Abnormal Psychology, 105, 518-529.Google Scholar
 7. Crick, N.R., & Dodge, K.A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74-101.Google Scholar
 8. Dodge, K.A. (1993). Social-cognitive mechanisms in the development of conduct disorder and depression. Annual Reviews Psychology, 44, 559-584.Google Scholar
 9. Dumas, J. E. (2005). Mindfulness-Based Parent Training: Strategies to lessen the grip of automaticity in families with disruptive children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34,(4), 779-791.Google Scholar
 10. Eisenberg, N., Fabes, R.A., Shepard, S.A., Murphy, B.C., Guthrie, I.K., Jones, S., Friedman, J., Poulin, R., & Maszk, P. (1997). Contemporaneous and longitudinal prediction of children’s social functioning from regulation and emotionality. Child Development, 68, 642-664.Google Scholar
 11. Eyberg, S.M., & Graham-Pole, J.R. (2005). Mindfulness and Behavioural Parent Training: Commentary. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 792-794.Google Scholar
 12. Greene, R.W., (2005). The Explosive Child: A New Approach for Understanding and Parenting Easily Frustrated, Chronically Inflexible Children. New York: Quill, an imprint of HarperCollinsPublishers Inc.Google Scholar
 13. Greene, R.W., & Ablon, J.S. (2007). Behandelen van explosieve kinderen volgens de methode van het gezamenlijk problemen oplossen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 14. Greene, R.W., Ablon, J.S., Monuteaux, M.C., Goring, J.C., Henin, A., Raezer- Blakely, L., Edwards, G., Markey, J., & Rabbitt, S. (2004). Effectiveness of Collaborative Problem Solving in Affectively Dysregulated Children With Oppositional-Defiant Disorder: Initial Findings. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 1157-1164.Google Scholar
 15. Hermanns, J., Öry, F., Schrijvers, G., Junger, M., & Blom, M. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Utrecht: Julius Centrum.Google Scholar
 16. Kochanska, G., Murray, K., Jacques, T.Y., Koenig, A.L., & Vandergeest, K.A. (1996). Inhibitory control in young children and its role in emerging internalization. Child Development, 67, 490-507.Google Scholar
 17. Nock, M.K., & Kazdin, A.E. (2005). Randomized Controlled Trial of a brief intervention for increasing participation in Parent Management Training. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 73(5), 872-879.Google Scholar
 18. Patterson, G.R., Reid, J.B., & Dishion, T.J. (1992). Antisocial boys. Eugene, OR: Castalia.Google Scholar
 19. Reyno, S.M., & McGrath, P. J. (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problems – a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(1), 99-111.Google Scholar
 20. Segal, Z.V., Williams, J.M.G., & Teasdale, J.D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford.Google Scholar
 21. Serketich, W.J., & Dumas, J.E. (1996). The Effectiveness of Behavioral Parent Training to Modify Antisocial Behavior in Children: A Meta- Analysis. Behavior Therapy, 27, 171-176.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Jannie van den Berg
  • 1
 • Peter J. Hoffenaar
  • 1
 1. 1.Universiteit van AmsterdamAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations