Advertisement

Billetjes Bloot Spel

Geschikt voor kritische kinderen en andere mensen
Article

Abstract

Met kinderen in gesprek komen en blijven is een vak apart. Soms kunnen spelletjes een mooie opstap zijn voor een gesprek. Het ‘Billetjes Bloot Spel’ is mogelijk een dergelijke opstap. Het spel bestaat uit 80 vragen, mooi gedrukt op kaartjes. Vragen als:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations