Advertisement

Vast en zeker

  • Else de Haan
Article
  • 27 Downloads

Abstract

Er zijn weinig zekerheden in het leven. Zeker in ons leven. Vroeger hadden we Ervaring, de Klinische Blik en de Therapieschool waartoe we behoorden. Zoals iedereen weet, bieden deze verworvenheden niet veel zekerheden meer. Misschien is niet iedereen daar even blij mee, maar de zekerheden die we nu nog hebben zijn de Wetenschap, Richtlijnen en Protocollen. Helaas blijken de nieuwe zekerheden toch ook weer niet zo zeker te zijn. In dit nummer van Kind en Adolescent Praktijk wordt er zachtjes aan gemorreld. Richtlijnen en protocollen zijn, als het goed is, gebaseerd op wetenschap. Maar wetenschap zelf brengt nooit vaste zekerheden, wetenschap brengt vragen. Over die vragen en over richtlijnen en protocollen gaat het in dit nummer. En over meer natuurlijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Else de Haan
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations