Advertisement

World Wide Wisdom

  • Frank Ruiters
Article
  • 20 Downloads

Abstract

Na het stellen van de diagnose van PDDNOS of een autismespectrumstoornis zijn er bij de ouders van het kind vanzelfsprekend veel vragen over oorzaken, gevolgen en het vervolg. Meerdere instellingen delen dan informatie uit. De ggz Eindhoven en de Kempen doet dat ook, maar gebruikt daarvoor de zelf samengestelde informatiemap. Prettig hierbij is dat de informatiemap te downloaden is via http://www.ggze.nl/zorginformatie/Zorgprogrammas/pdf/Autismemap_jul06.pdf. Hoofdstuk 1 daarvan kan zonder meer bijna in zijn geheel worden meegegeven aan ouders, omdat deze bruikbare algemene informatie over autismespectrumstoornissen bevat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Frank Ruiters
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations