Advertisement

Automutilatie bij jongeren

 • Mart Eussen
 • Tineke Franzen
Article
 • 2k Downloads

Abstract

Automutilatie bij jongeren is de uitkomst van een oorzakelijke keten waarin nare of traumatische ervaringen, een negatief zelfbeeld en borderline karakterkenmerken belangrijke schakels zijn. Er bestaat een samenhang met diverse vormen van psychopathologie, aan automutilatie kleven verslavende aspecten en het verkeren in een groep van jongeren met automutilatie kan erg bekrachtigend op het gedrag werken. In de behandeling van automutilatie speelt de dialectische gedragstherapie volgens Linehan (1993) een belangrijke rol. Ook algemene tips hoe ermee om te gaan, die grotendeels door de patiëntenorganisaties zijn opgesteld, zijn van groot nut. Na een bespreking van theorieën over de achtergronden en empirisch onderzoek naar automutilatie bij normaal begaafde jongeren volgen richtlijnen voor de ambulante en klinische behandeling van het verschijnsel automutilatie, geïllustreerd met een casus.

Keywords

automutilatie borderlineproblematiek 

Literatuur

 1. Briere, J.& Gil, E. (1998). Self-mutilation in clinical and general population samples: prevalence, correlates and functions. American Journal of Orthopsychiatry, 68, 609-620.Google Scholar
 2. Favazza, A.R. & Conterio, K. (1989). Female habitual self-mutilations. Acta Psychiatrica Scandinavica, 79, 283-289.Google Scholar
 3. Gratz, K.L., Conrad, S.D. & Roemer, L. (2002). Risk factors for deliberate self-harm among college students. American Journal of Orthopsychiatry, vol. 72, no. 1, 128-140.Google Scholar
 4. Guertin, T., Lloyd-Richardson, E., Spirito, A., Donaldson, D.& Boegers, J. (2001). Self mutilative behavior in adolescents who attempt suicide by overdose. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Google Scholar
 5. Hawton, K., Fagg, J., Platt, S. & Hawkins, M. (1993). Factors associated with suicide after para-suicide in young people. British Medical Journal, 306, 1641-1644.Google Scholar
 6. Herpertz, S. (1995). Self-Injurous Behaviour, Psychopathological and nosological characteristics in subtypes of self-injurers. Acta Psychiatrica Scandinavica, 91, 57-68.Google Scholar
 7. Katz, L.Y.M.D, Cox, B.J, Gunasekara, S.& Miller, A.L. (2004). Feasibility of dialectical behavior therapy for suicidal adolescent inpatients. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Vol. 43(3), 276-282.Google Scholar
 8. Leibenluft, E., Gardner, D.C.& Crowdy, R.W. (1987). The inner experience of the borderline self mutilator. Journal of Personality Disorders, 1, 317-324.Google Scholar
 9. Linehan, M.M, (1993). Cognitive behavioral treatment of borderline personality disorder. New York, London: Guilford Press.Google Scholar
 10. Linehan, M.M. (1996). Borderline persoonlijkheidsstoornis: handleiding voor training en therapie. Swets & Zeitlinger: Lisse.Google Scholar
 11. Mc Farlane, A.C., Weisaeth, L. & Kolk, B.A. van der (1996). Traumatic stress, The effects of overwhelming experience on mind, body and society. New York. Guilford Press.Google Scholar
 12. Nixon, M., Cloutier, P.& Aggarwal, S. (2002). Affect regulation and addictive aspects of repetitive self-injury in hospitalized adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41 (11), 1333-1341.Google Scholar
 13. Paris, J., Zweig-Frank, H.& Guzder, J. (1994). Psychological risk factors for borderline personality disorder in female patients. Comprehensive Psychiatry, 35(4), 301-305.Google Scholar
 14. Pattison, E.M. & Kahan, J. (1983). The deliberate self-harm syndrome. American Journal of Psychiatry, 140, 867-872.Google Scholar
 15. Rodham, K., Hawton, K.& Evans, E. (2004). Reasons for deliberate self-harm: Comparision of self-poisoners and self-cutters in a community sample of adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43 (1), 80-88.Google Scholar
 16. Sachsse, K., Heijde, S. von der & Huether ,G. (2002). Stress regulation and self mutilation. Letter to the editor. American Journal of Psychiatry, 159, 672.Google Scholar
 17. Shearer, S.L. (1994). Dissociative phenomena in women with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 151, 1324-1328.Google Scholar
 18. Suyemoto, K.L. (1998). The functions of self-mutilation. Clinical psychological review, 18,531-554.Google Scholar
 19. Taiminen, T., Kallio-Soukainen, K., Nokso-Koivisto, H., Kaljonen, A. & Heleniu, H. (1998). Contagation of deliberate self-harm among adolescent inpatients. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37 (2), pp. 211-217.Google Scholar
 20. Wilde, E.J. de (lopend onderzoek, ongepubliceerd). Case-nl.: onderzoek naar het verband tussen automutilatie en latere geslaagde suïcides. E-mail: dewildee@ggdrotterdam.
 21. Zanarini, M.C., Yong, L., Frankenburg, F.R., Hennen, J., Reich, D.B., Marino, M.F.& Vujanovic, A.A. (2002). Severity of reported childhood sexual abuse and its relationship to severity of borderline psychopathology and psychosocial impairment among borderline inpatients. Journal of Nervous and Mental Disease, 190 (6), 381-7.Google Scholar
 22. Zlotnick, C., Donaldson, D., Spirito, A. & Pearlstein, T. (1997). Affect regulation and suicide attempts in adolescent inpatients. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 793-798.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Mart Eussen
  • 1
 • Tineke Franzen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations