Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, 5:169 | Cite as

‘Veel kinderen met angst of dwang komen op de verkeerde plek terecht’

  • Mariëlle van Bussel
Interview
  • 105 Downloads

Samenvatting

In veertig jaar tijd is er nauwelijks iets veranderd. Angst- en dwangstoornissen zijn nog steeds taboe. De Angst, Dwang en Fobie-stichting probeert het tij te keren. Kind en Adolescent Praktijk in gesprek met directeur Josine van Hamersveld en Maaike van der Linden, ervaringsdeskundige. ‘Kinderen met angst of dwang denken nog steeds dat ze gek zijn’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Mariëlle van Bussel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations