Advertisement

Farmacotherapie van ADHD-Plus: een overzicht

 • George Westermann
Artikelen
 • 385 Downloads

Samenvatting

De medicamenteuze behandeling van ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) en comorbiditeit (tegelijk voorkomende andere aandoeningen) is meer gebaseerd op klinische ervaring dan op wetenschappelijke parameters. In deze bijdrage worden voorstellen voor medicamenteus beleid gedaan op grond van onderzoeks- en ervaringsgegevens. De combinatie van ADHD met verschillende stoornissen (zoals de antisociale gedrags-, angst-, stemmings-, tic- en autismespectrumstoornissen) en met verslaving, mentale retardatie en epilepsie komen aan bod. Behandeling met stimulantia blijft ook bij complexe ADHD-beelden overwegend de eerste stap. In hoeverre het recent beschikbaar gekomen atomoxetine (Strattera®) in de toekomst van aanvullende waarde zal zijn, moet nog blijken.

Keywords

ADHD comorbiditeit farmacotherapie 

Literatuur1

 1. Abikoff, H., McGough, J., Vitiello, B., McCracken, J., Davies, M., Walkup, J., Riddle, M., Oatis, M., Greenhill, L., Skrobala, A., March, J., Gammon, P., Robinson, J., Lazell, R., McMahon, J., Rotz, L. & The RUPP ADHD/Anxiety Study Group (2005). Sequential Pharmacotherapy for Children With Comorbid Attention-Deficit/Hyperactivity and Anxiety Disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 418-427.Google Scholar
 2. CBO/Trimbos (2005). Concept Multidisciplinaire Richtlijn ADHD 2005. www.ggzrichtlijnen.nl [NB begin november 2005 was de definitieve versie nog niet officieel beschikbaar].
 3. Connor, D.F., Glatt, S.J., Lopez, I.D., Jackson, D. & Melloni, R.H. (2002). Psychopharmacology and Aggression (I): a Meta-analysis of Stimulant Effects on Overt/Covert Aggression-related Behaviors in ADHD. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 253-261.Google Scholar
 4. Connor, D.F., Fletcher, K.E. & Swanson, J.M. (1999). A Meta-analysis of Clonidine for Symptoms of Attention-deficit Hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 1551-1559.Google Scholar
 5. Gadow, K.D., Sverd, J., Sprafkin, J., Nolan, E.E. & Grossman, S. (1999). Long-term methylphenidate therapy in children with comorbid attention-deficit hyperactivity disorder and chronic multiple tic disorder. Archives of General Psychiatry, 56, 330-336.Google Scholar
 6. The MTA Cooperative Group (1999a). Moderators and mediators of treatment response for children with attention deficit hyperactivity disorder: the MTA study. Archives of General Psychiatry, 56, 1088-1096.Google Scholar
 7. The MTA Cooperative Group (1999b). A 14 month randomized clinical trial of treatment strategies for attention deficit hyperactivity disorder: multimodal treatment study of children with ADHD. Archives of General Psychiatry, 56, 1073-1086.Google Scholar
 8. Newcorn, J.H., Spencer, T.J., Biederman, J., Milton, D.R. & Michelson, D. (2005). Atomoxetine Treatment in Children and Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Comorbid Oppositional Defiant Disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 241-248.Google Scholar
 9. Pliszka, S.R. (2003). Psychiatric Comorbidities in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Implications for management. Pediatric Drugs, 11, 741-750.Google Scholar
 10. Taylor, E., Döpfner, M., Sergeant, J., Asherson, Ph., Banaschewski, T., Buitelaar, J., Coghill, D., Danckaerts, M., Rothenberger, A., Sonuga-Barke, E., Steinhausen, H-Ch.& Zuddas, A. (2004). European clinical guidelines for hyperkinetic disorder – first upgrade. European Child and Adolescent Psychiatry, 13, Supplement 1, 1/7-1/30.Google Scholar
 11. Vitiello, B., Severe, J.B., Greenhill, L.L., Arnold, E., Abikoff, H.B., Bukstein, O.G. Elliott, G.R., Hechtman, L., Jensen, P.S., Hinshaw, S.P., March, J.S., Newcorn, J.H., Swanson, J.M. & Cantwell, D.P. (2001). Methylphenidate Dosage for Children With ADHD: Over Time Under Controlled Conditions: Lessons From the MTA. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 188-196.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.kinder- en jeugdpsychiaterErasmusMC-Sophia, Rotterdam, en Prins Claus Centrum SittardRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations