Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 4, Issue 3, pp 101–107 | Cite as

Dwing nooit een anorexiapatient: haar motivatie bepaalt het verloop van de therapie

  • Els van Es
Interview
  • 167 Downloads

Samenvatting

Walter Vandereycken, hoogleraar psychiatrie te Leuven, rondde dertig jaar geleden zijn opleiding af tot wat toen nog zenuwarts heette, specialiseerde zich in een hoog tempo in eetstoornissen en publiceerde opzienbarende artikelen met betrekking tot zijn onderzoeken en bevindingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Els van Es
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations