Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 3, Issue 1, pp 139–141 | Cite as

Professionele hulpverlening in de basisschool. Maar wie is eigenlijk de professional?

Over ongewenste neveneffecten van de zorgstructuur van basisscholen
 • Wim Meijer
Frictie
 • 612 Downloads

Samenvatting

De oude lagere school bestaat niet meer. Kinderen die niet pasten in het procrustesbed van het jaarklassensysteem deden voor spek en bonen mee. Of ze werden verwezen naar een van de scholen in het steeds verder uitdijende stelsel van speciaal onderwijs. Om die segregatie een halt toe te roepen startte de overheid ‘Weer Samen Naar School’.

Referenties

 1. Aalsvoort, D. van der (2002). Onderwijszorg in het Primair onderwijs. Baarn: HBuitgevers.Google Scholar
 2. Beets-Kessens, A., Deley, T., Donkers, A., Galen, T. van, Smeets, T. & Vugt, P.van, (2003). Gedrag begrijpen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 3. Bodin-Barends, C. (1996). Ouders en leerkrachten over leermoeilijkheden. De ontwikkeling van contacten in de eerste jaren van het basisonderwijs. Amsterdam: Academisch Proefschrift Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 4. Boer, B. de, Brink, N. ten, Brons, C., Craamer, L., Jeninga, J., Miedema, P., Nuberg, M., Petri, J., Rooij, J. van & Würdeman, L. (2002). De moeilijke klas. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 5. Boerman, R., Bruins, M., Craamer, L., Dollevoet, T.,Essers, B., Hoogendoorn, G., Krabben, J. van der, Kuijs, K., Peeters, M., Rijnberg, E., Wit, J. & Wouters, P. (2001). De ambulante begeleider als ondernemer. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 6. Bokhorst, K. (2002) Praktijkboek Interne Begeleiding. Baarn: HBuitgevers.Google Scholar
 7. Haxe, M., Nijboer, K. & Velderman, H. (2002). Kinderen met ernstige problemen. Standaarden voor de praktijk in het onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 8. VLOR-Vlaamse Onderwijsraad (2000) Inclusief onderwijs als innovatieproces. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 9. Wiel, M. van der & Huijgens, M. (2003). Effectieve handelingsplanning. De basis voor een zorgstructuur in het primair onderwijs. Baarn: HBuitgevers.Google Scholar
 10. Zanden, N. van der (2001). De interne begeleider. Een positie met verschuivend perspectief. Alphen aan de Rijn: Kluwer.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Wim Meijer
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations