Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 2, Issue 1, pp 137–138 | Cite as

Kinderen op school

  • Heleen van der Velden
Column
  • 21 Downloads

Samenvatting

Ik was achttien jaar rector van een openbare middelbare school voor atheneum, gymnasium, havo en mavo in Rotterdam. De school was groot, levendig en gevarieerd. Ik ontdekte dat het arrangeren van het toeval een effectief middel is om kinderen bij de les en uit hulpverleningscircuits te houden.

Ik was achttien jaar rector van een openbare middelbare school voor atheneum, gymnasium, havo en mavo in Rotterdam. De school was groot, levendig en gevarieerd. Ik ontdekte dat het arrangeren van het toeval een effectief middel is om kinderen bij de les en uit hulpverleningscircuits te houden.

Sommige kinderen lijken met alles geboft te hebben: gezond, slim, gevoel voor humor, geestig, aantrekkelijk om te zien en te horen, goed lijf, vrolijke ogen, hoffelijke omgangsvormen, dwars genoeg om interessant te zijn ook voor niet-conventionele vrienden en vriendinnen, voorzien van ouders die daarvan al 16 jaar genoten hadden en geneigd waren ervan uit te gaan dat het de komende decennia ook wel goed zou lopen.

Toen Thomas op zijn eerste middelbare school bleef zitten en de schoolleiding meedeelde dat zijn leraren er geen van allen voor voelden hem nog een jaar als zittenblijver mee te maken, leek dat met recht geweten te kunnen worden aan de beperkte opvattingen van het instituut over de omgang met aankomende pubers. Gelukkig vonden Thomas en zijn ouders moeiteloos een nieuwe school waarvan de wat losse stijl naadloos leek aan te sluiten op de eigen gezinscultuur. Groot was dus de schrik van de ouders toen zij

in het begin van de vierde klas van de conrector hoorden dat ’dit zo niet langer kon’, dat Thomas niet werkte, dat Thomas dacht dat hij zich van alles kon permitteren, dat hij veel afwezig was en zelden op tijd, dat hij van niets onder de indruk was en zich door niemand liet beïnvloeden – kortom: een andere school.

Thomas, voor de tweede keer als ’onhandelbaar’ van school verwijderd. De enige die daar sophisticated onder bleef was Thomas zelf, zijn ouders leken radeloos. Kon hij alsjeblieft nu bij ons leerling worden? Ik keek Thomas eens aan, die sympathiek terugkeek en trouwhartig (maar ik zag zijn ogen) verklaarde dat hij begreep dat hij als een risicogeval klonk, maar dat hij van vrienden had gehoord dat dit een hele goede school was en dat hij absoluut van plan was zich behoorlijk te gedragen en zich in te zetten voor het behalen van goede school resultaten. Enfin, een lang verhaal kort, we namen hem aan.

In de wandelgangen en de docentenkamers hoorde ik weinig over hem behalve dan dat hij zich sneller dan het licht had aangemeld voor de nog maar kort geleden gevormde leerlingenraad en dan uiteraard niet voor het serieuze medezeggenschapsgedeelte ervan, maar voor de afdeling die zich bezighield met de organisatie van de feesten en de sociëteitsavonden. Ik hield mijn hart vast. Tot een paar weken later, eind van een vrijdagmiddag. De voorzitter van de leerlingenraad stak zijn hoofd om de deur om te vragen of hij en een paar van zijn collega’s na hun wekelijkse vergadering even langs konden komen. Dit kon, al bleek al snel dat er niet veel echte punten te bespreken waren. Het was meer voor de gezelligheid, een doel waar ook van mijn kant geen enkel bezwaar tegen was.

Daar zaten wij, vrijdag om een uur of zes. Buiten al donker, binnen verwarming en lampen aan. Volop drankjes uit de koelkast, levendige discussies over onderwijs in het algemeen en dat op onze school in het bijzonder. Thomas was er ook bij en het voelde voor iedereen als volkomen logisch toen ik vroeg: ’Ik heb nog geen enkele klacht over je gehad, Thomas, hoe komt dat?’ Dat kwam, zei Thomas tot mijn en ieders verbijstering, door de heer Kaemermans. Al in de eerste week op school had iedereen hem voor die man gewaarschuwd. Niet ten onrechte, wist ik. Minstens één maal per week legde Kaemermans mij uit dat wij veel te soft met de leerlingen omgingen. Elk verhaal waarmee een leerling probeerde te rechtvaardigen dat hij niet op tijd was of zijn huiswerk niet klaar had of een proefwerk niet geleerd, reduceerde hij tot ’mijn fiets was stuk en de brug stond open’, flauwekul dus. Uitstekende docent, maar als coördinator bovenbouw vooral berucht om de hartstocht waarmee hij elke ochtend in de hal de leerlingen die te laat waren in hun kraag greep.

’Zo jongeman, en welke smoes heb jij verzonnen om niet op tijd te zijn?’, hoorde Thomas op zijn vierde dag op school. Net als bij hockey wist Thomas wanneer hij verloren had, hij zócht niet eens naar een betrouwbaar klinkend praatje en zei naar waarheid: ’Mijn Puch is aloud, meneer, hij deed het gewoon niet en ik kreeg hem niet snel genoeg aan de praat:

De vele aantrekkelijke kanten van Thomas kwamen in de rest van zijn verhaal tot volle bloei. Hij beschreef hoe het gezicht van Kaemermans ter plekke veranderde. ’Een Puch? Heb jij een Puch? Had ik vroeger ook! Meesterlijk hè? Hoe lang heb je hem al? Hoe kom je eraan?’

Slot van Thomas’ verhaal: ’Ik was twee minuten te laat.

We hebben daar een vol kwartier over onze Puch staan praten. De school had kunnen afbranden, we hadden het niet gemerkt. Toen dacht ik: "Dit is mijn school, ze zijn hier even gek als ik. Ik ga hier niet meer weg":

En inderdaad, hij ging pas weg een paar jaar later, na zijn eindexamen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Heleen van der Velden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations