Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 2, Issue 1, pp 137–138 | Cite as

Kinderen op school

  • Heleen van der Velden
Column
  • 21 Downloads

Samenvatting

Ik was achttien jaar rector van een openbare middelbare school voor atheneum, gymnasium, havo en mavo in Rotterdam. De school was groot, levendig en gevarieerd. Ik ontdekte dat het arrangeren van het toeval een effectief middel is om kinderen bij de les en uit hulpverleningscircuits te houden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Heleen van der Velden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations