Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 2, Issue 1, pp 115–116 | Cite as

Curieuze kinderen

  • Constance Doman
Column
  • 10 Downloads

Samenvatting

Een heel oud kind ditmaal, Marian. Om precies te zijn, achtentwintig jaar. Zij komt schoorvoetend, gestuurd door haar baas. Om te kijken of er nog wat aan te doen is. Marian denkt van niet. Bovendien gaat het momenteel wel goed. Het meegekomen rapport vermeldt een waslijst van ernstige problemen in het verleden. Angsten, somberheid, loszinnig gedrag, semi-criminaliteit, een wankele persoonlijkheid. En dan ook nog onbedwingbare drankzucht bij vlagen. Het lijkt wel of Marian een prijs gewonnen heeft. Een negatieve prijs dan. De hele DSM is over haar heen gevallen. Als ik de lijst voorlees, en vraag of dit echt allemaal klopt, knikt ze bevestigend. Jazeker. Bovendien, ze is ook nog eens heel erg egoïstisch, vult zij aan. Zij heeft zich voorgenomen de zuivere waarheid te vertellen, dus vertelt zij het maar meteen. Dat is het allerbeste.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Constance Doman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations