Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 2, Issue 2, pp 93–96 | Cite as

William Yuie - ervaringen met kinderen met PTSS

  • Els van Es
Interview
  • 178 Downloads

Samenvatting

William Vule, klinisch psycholoog en hoogleraar toegepaste kinderpsychologie in Londen, is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Acht jaar lang onderzocht hij de stoornis en ontdekte dat PTSS veel vaker bij kinderen en adolescenten voorkomt en vaker chronisch is dan tot dan toe werd aangenomen.Vule adviseerde UNICEF in ex-Joegoslavië, leidde een groot project voor de opvang van jeugdige oorlogsslachtoffers in Bosnië, en is bestuurslid van de Children and War foundation, Tijdens dit gesprek praat Vule over zijn werk en over wat de PTSS nu versterkt of juist verzwakt. Hij vertelt over de schuldgevoelens die kinderen kunnen hebben nadat zij een ramp of een oorlog hebben overleefd, maar ook over kinderen uit oorlogsgebieden en over de toekomst van Irak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Els van Es
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations