Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 2, Issue 3, pp 76–83 | Cite as

Gerichte exposure bij patiënten met anorexia nervosa

 • Jaap Spaans
Artikelen

Samenvatting

Anorexia nervosa-patiënten vermijden uit angst situaties die met voeding, gewicht en figuur te maken hebben. Zij zijn zich de angst en de vermijding vaak niet bewust en menen een zelfverkozen levensstijl te hanteren. Deze vermijding belemmert echter het herstel. Gerichte exposure met responspreventie (GERP) kan helpen de vermijding te doorbreken. Deze benadering is bekend bij de behandeling van angststoornissen. Zelden staat beschreven hoe deze methode wordt toepast bij de behandeling van anorexia nervosa. Voorlichting, motivatie en registratie blijken van groot belang te zijn. Vanwege de sterke neiging tot vermijding helpt de therapeut tijdens de exposure de aandacht bewust te richten op de angstopwekkende prikkel. Patiënten blijken afname van angst en vermijding te ervaren en vinden GERP een wezenlijk onderdeel van de behandeling.

anorexia nervosa angst vermijding exposure 

Literatuur

 1. Boutelle, K.N.(1998). The use of exposure with responsprevention in a male anorexic. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 29,79-8.Google Scholar
 2. Crisp, A. (2002). Congresbooktext of International Conference on Eating Disorders and Clinical Teaching Day; New Aspects of Gender in Eating Disorders. April 25-28, 2002; Boston. US. (no publisher)Google Scholar
 3. Dijck, R van, Balkom, A.J.L.M. van & Oppen, P van, (1996) Behandelstrategieën bij angststoornissen. Houten Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 4. Emmelkamp, P.M.G, Bouman T.K., & Scholing, H.A. (1995). Angst, Fobieën en Dwang. Diagnostiek en Behandeling. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 5. Harvey, T, Troop, N.A., Treasure J.L., Murphy T. (2002). Fear, disgust, and abnormal eating attitudes: A preliminary study. International Journal of Eating Disorders 32, 213-218.Google Scholar
 6. Herpertz-Dahlmann, B., Muller, B., Herpertz, S., Heussen, N., Hebebrand, J. & Remschmidt, H. (2001). Prospective 10-year follow-up in adolescent anorexia nervosa-course, outcome, psychiatric comorbidity, and psychosocial adaptation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 603-612.Google Scholar
 7. Hetherington M., & Rolls B.J. (2001). Dysfunctional Eating in the Eating Disorders. Psychiatric Clinics of North America, 24, 235-248.Google Scholar
 8. Hout, W.J.P.J. van & Emmelkamp, P.M.G. (2002). Exposure in vivo bij de behandeling van angststoornissen: procedure en effectiviteit. Gedragstherapie, 35, 7-24.Google Scholar
 9. Jansen, A. Leerprocessen en cognities (2002) In: G. Noordenbos en W. Vandereycken, Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom, 207-232.Google Scholar
 10. Spaans, J.A. & Bloks, J.A. (2002). Motivering tot behandeling. In: Noordenbos G. & Vandereycken W. Handboek Eetstoornissen. De Tijdstroom: Utrecht.Google Scholar
 11. Troop, N.A., Treasure, J.L. & Serpell, L. (2002). A further exploration of disgust in eating disorders. European Eating Disorders Review, 10, 218-226).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations