Advertisement

Denkbeeld

, 19:196 | Cite as

Mediterraan dieet verlaagt sterfterisico bij Alzheimer

Article
  • 24 Downloads

Samenvatting

Al eerder wees wetenschappelijk onderzoek uit dat een Mediterraan dieet samengaat met een verlaagde kans op de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers van de Columbia University Medical Center in New York (Scarmeas e.a., 2007) melden nu dat dit dieet ook de sterftekans bij mensen met de ziekte van Alzheimer verlaagt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations