Advertisement

Denkbeeld

, 19:187 | Cite as

Natuurtalent in de psychogeriatrie

Iraanse vluchteling wint VPG-prijs ‘Student van het jaar’
  • Monique Appelo
  • Wilma van Oeffel
Article
  • 20 Downloads

Samenvatting

De Vereniging voor Psychogeriatrie reikt elke twee jaar een prijs uit aan een veelbelovende student verpleging of verzorging. Deze prijs werd onlangs tijdens de algemene ledenvergadering van de VPG voor de derde maal uitgereikt. Deze keer viel de eer te beurt aan Maziyar Djamshidi, een tweedejaarsstudent verzorgende IG, werkzaam in verpleeghuis De Lozerhof te Den Haag. Monique Appelo en Wilma van Oeffel interviewden de prijswinnaar en gingen na hoe het de eerdere winnaars, Mike Snijders (2003) en Marleen Bosscha (2005), is vergaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Monique Appelo
    • 1
  • Wilma van Oeffel
  1. 1.

Personalised recommendations