Advertisement

Denkbeeld

, 19:79 | Cite as

Psycho-educatie via telecommunicatie goedkoop en effectief

Article

Samenvatting

Een onlangs in de Verenigde Staten uitgevoerd onderzoek laat zien dat psycho-educatie met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon en internet, kosteneffectief en praktisch is (Finkel e.a., 2007).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations