Advertisement

Denkbeeld

, Volume 18, Issue 6, pp 178–178 | Cite as

Het verborgen leven

Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Het minithema in dit nummer van DENKBEELD gaat over de beeldvorming van verpleeghuizen. Het zal niemand zijn ontgaan dat deze de laatste jaren vooral met alarmerende krantenkoppen de publiciteit hebben gehaald. De drie artikelen die samen het minithema vormen, monden uit in een pleidooi voor een tegenreactie. De media zouden meer aandacht moeten besteden aan de gecompliceerde werkelijkheid van zorgverlening in verpleeghuizen. En zowel medewerkers op de werkvloer als directies zouden daarin een actieve rol moeten spelen. In de drie artikelen komen veel krantenkoppen en persreacties aan bod. Wat mij opvalt in die voorbeelden is dat het beeld van verpleeghuizen bijna uitsluitend wordt bepaald door demente bewoners. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen op de werkvloer en directies van verpleeghuizen systematischer nadenken over communicatie en PR.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations