Advertisement

Denkbeeld

, Volume 18, Issue 3, pp 90–91 | Cite as

Omgaan met ‘lastige’ familie in het verpleeghuis

De achtergrond van hyperkritisch gedrag
  • Jan van Ingen Schenau
Artikelen
  • 66 Downloads

Samenvatting

Het ‘lastige’ familielid is een gevreesde verschijning in het verpleeghuis. Verzorgenden schieten in de stress en de sfeer op de afdeling heeft te lijden onder de aanhoudende stroom van kritiek. Meestal schuilt achter dat ‘lastige’ gedrag echter onverwerkt leed, een chronisch rouwproces over de onvermijdelijke aftakeling van een dierbare naaste. Heel vaak zijn ‘lastige’ familieleden mensen in nood, die op een wat ongewone wijze hulp vragen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Jan van Ingen Schenau
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations