Advertisement

Denkbeeld

, Volume 18, Issue 3, pp 78–78 | Cite as

Sociaal netwerk blijkt beschermende factor bij ziekte van Alzheimer

In zicht
  • 135 Downloads

Samenvatting

Goede vrienden hebben en voldoende contact met familieleden onderhouden beschermt ouderen tegen de schadelijke gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Dit blijkt uit onderzoek van het Rush Universitair Medisch Centrum in Chicago (Bennett e.a., 2006). De onderzoekers vonden dat ouderen met een groter sociaal netwerk minder cognitieve stoornissen kregen, ondanks het feit dat hun hersenen dezelfde afwijkingen lieten zien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations