Advertisement

Denkbeeld

, Volume 18, Issue 1, pp 37–38 | Cite as

Balanceren op een draad

Het laatste woord
  • 7 Downloads

Samenvatting

Wat zou ik graag zo’n doortastend, efficiënt en stabiel mens zijn, dat na een nachtje slapen alles van de voorgaande dagen verwerkt heeft en schoon en fris aan de nieuwe week begint. Maar ik ben intens moe na een weekend met mijn dementerende moeder, maak me zorgen en hoor in mijn hoofd allerlei zinnen, zie gebeurtenissen nog eens langskomen. Het hele weekend gaat bij mij in de herhaling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations