Advertisement

Denkbeeld

, Volume 17, Issue 6, pp 198–198 | Cite as

Ouderen en reminiscentie

Pollo Hamburger, coördinator reminiscentie van Het Flevohuis in Amsterdam-Zeeburg, verzamelt herinneringen aan vroeger van bewoners van het verpleeghuis. In de rubriek ‘Denkend aan vroeger’ een keuze uit zijn collectie.
Denkend aan vroeger
  • 70 Downloads

Samenvatting

‘Toen pa dood ging kregen we helemaal geen uitkering, maar er moesten toch centjes komen. Mijn moeder heeft toen een kostganger genomen, die zei tegen haar dat ze een paard en wagen moest kopen en een groentezaak beginnen. De eerste dagen ging het slecht en mijn moeder moest heel erg huilen, ze dacht dat ze al haar centen kwijt was. Maar die kostganger zei: “Wacht maar af, we moeten eerst bekend worden.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations