Advertisement

Denkbeeld

, Volume 17, Issue 5, pp 170–173 | Cite as

Ik kon wel door de grond zakken’

  • Theo Royers
Emoties in de zorg (6): schaamte
  • 57 Downloads

Abstract

Zorgverlenen brengt veel en intense emoties met zich mee. In dit laatste van een serie van zes artikelen over emoties en hoe hulpverleners deze in hun werk beleven, aandacht voor schaamte, een emotie die te maken heeft met gezichtsverlies en kwetsbaarheid en die grote invloed heeft op menselijke relaties. Schaamte is het gevoel er niet bij te horen, de angst om af te gaan. Bij schaamte ligt het gevoel op de loer dat een ander je onderuit kan halen: ‘En dan maar hopen dat je niks fout zegt.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Theo Royers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations