Advertisement

Denkbeeld

, Volume 17, Issue 4, pp 133–134 | Cite as

Bijna net zoals thuis

Leven in een kleinschalige woonvorm
  • Carolien Koning
Videobespreking

Abstract

Om de tafel zit een verzorgende met vier bewoners: drie vrouwen en één man.Samen spelen ze pim-pam-pet. ‘Mevrouw De Witte, wat eet u het liefst met de letter S?’ Mevrouw De Witte kijkt ietwat verschrikt en zegt dan al snel ‘soep’.Een glimlach komt op haar gezicht, het antwoord kwam kennelijk sneller dan verwacht. Er ontstaat een hoop hilariteit bij bewoners en verzorgende wanneer een volgende vraag luidt: ‘Noem een lichaamsdeel met een K’. Er wordt gegniffeld en hardop gelachen. Eén van de bewoonsters zegt: ‘Zullen we maar een andere letter nemen?’ en het spel gaat verder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Carolien Koning
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations