Advertisement

Denkbeeld

, Volume 17, Issue 3, pp 101–103 | Cite as

Voorkom somberheid bij geheugenproblemen

Huisbezoeken voor mensen met dementie en hun mantelzorger
 • Renate Verkaik
 • Anneke Francke
 • Miranda Lahr
 • Mariëtte Zuidervaart
Artikel
 • 78 Downloads

Abstract

Verzorgenden ondersteunen in de begeleiding van dementerende bewoners die depressief zijn. Dat was de bedoeling van de richtlijn, gebaseerd op de zogenoemde Plezierige-Activiteiten-Methode, waaraan in een eerder nummer van DENKBEELD (2004/5) aandacht werd besteed Nu is er ook een interventie om depressie te bestrijden of te voorkomen in het stadium dat mensen met dementie nog thuis wonen: een programma voor gestructureerde huisbezoeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Renate Verkaik
  • 1
 • Anneke Francke
 • Miranda Lahr
 • Mariëtte Zuidervaart
 1. 1.

Personalised recommendations