Advertisement

Denkbeeld

, Volume 17, Issue 2, pp 54–57 | Cite as

Geen theekransje

  • Arja Mourik
  • Peter Haex
Artikelen

Abstract

In verpleeghuis Het Parkhuis bestaat sinds november 2001 een gespreksgroep voor mensen met dementie. De bijeenkomsten bieden herkenning en troost aan de deelnemers, maar er is ook gewoon plezier met elkaar. Al blijft het natuurlijk confronterend om te zien hoe iemand achteruitgaat. Een terugblik op bijna vier jaar gespreksgroep

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Arja Mourik
    • 1
  • Peter Haex
  1. 1.

Personalised recommendations