Advertisement

Denkbeeld

, Volume 16, Issue 2, pp 52–52 | Cite as

Een bijzondere negentigjarige

In gesprek met tatoeëerder Albert Cornelissen
  • Rik van Boeckel
Artikelen
  • 8 Downloads

Abstract

Over ouderen denken we vaak in stereotypen. Haal u het beeld van een negentigjarige voor ogen en tien tegen één dat u niet direct denkt aan een lichaam dat bedekt is met tatoeages…

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Rik van Boeckel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations