Advertisement

MFM

, 45:322 | Cite as

Koffieconsumptie en de kans op levercarcinoom: een meta-analyse

  • P. A. G. de Klaver’s-Hertogenbosch
Article
  • 16 Downloads

Abstract

Verschillende epidemiologische onderzoeken hebben een verband gelegd tussen koffieconsumptie en een verlaagde kans op chronische leverziekten en cirrose. In onderzoek met dieren is bovendien een verlaging van de carcinogenese in de lever door koffie waargenomen. Om het verband tussen koffieconsumptie en levercarcinoom nader te onderzoeken, werd een meta-analyse verricht. Hierbij werd ook onderzocht of bestaande leverziekten hierop van invloed waren.

Literatuur

  1. Larsson S,Wolk A, Coffee consumption and the risk of liver cancer: a meta-analysis. Gastroenterology 2007; 132: 1740-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. A. G. de Klaver’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations