Advertisement

MFM

, 45:248 | Cite as

Nieuwe richtlijnen van NICE voor de secundaire preventie na het hartinfarct

  • D. B. Toll
Article
  • 32 Downloads

Abstract

Het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs een nieuwe richtlijn voor de behandeling van hartinfarctpatiënten uitgegeven. De volledige richtlijn is in te zien via www.nice.org.uk/CG048.

Literatuur

  1. Skinner JS, Cooper A, Feder GS. Secondary prevention for patients after a myocardial infarction: summary of NICE guidance. BMJ 2007;334(7603):1112-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • D. B. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations