Advertisement

MFM

, 45:232 | Cite as

Iets tegen opvliegers tijdens de menopauze

  • G Laekeman
Article
  • 48 Downloads

Abstract

Wat raden we een gezonde vrouw van 51 jaar aan voor haar opvliegers en droge vagina ten gevolge van de ingetreden menopauze? Hiervoor kan inspiratie worden opgedaan in een overzichtsartikel van Grady.

Literatuur

  1. Grady D. Management of menopausal symptoms. N Engl J Med 2006; 355: 2338-47.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • G Laekeman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations